Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti BIZNIS4TAXI s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52317382, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súdu v Bratislava III, oddiel Sro, vložka 136764/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

 

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania cenovej ponuky a vystavenie faktúry za odovzdané služby. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 4 mesiacov.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na info@biznis4taxi.sk alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

 

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.